Webdesigner / tvorba www stránek

Osnova:

Strategie vytváření marketingově úspěšných www stránek, Grafika a web

HTML, CSS (kaskádové styly)

Navigační prvky, Tabulky, Bloky a Rámy

Zvuk a obraz

Javascript, PHP

Hlavní výhody kurzu:

souhrn technik a pravidel vedoucí k zvládnutí činností související s návrhem a tvorbou webového obsahu

individuální přístup a množství příkladů usnadňujících pochopení postupů a funkcí

veškeré materiály používané v kurzu jsou k dispozici i po skončení kurzu

Délka kurzu:

10 dní

80 výukových hodin

Lektor kurzu:

Jan Novotný

lektor s certifikací ECDL Advanced Expert tester

Obsah kurzu:

  • Cílem rekvalifikačního programu je naučit posluchače samostatně využívat osobní počítače pro své pracovní zaměření, tj. zhotovení kvalitních a profesionálních webových prezentací.
  • Posluchači získají základní dovednosti v jazycích HTML, JavaScript, CSS kaskádových stylech a vyzkouší si programování v PHP. Součástí výuky je práce s grafickým programem Adobe Photoshop.
  • Účastník kursu by měl po jeho absolvován znát pravidla a možnosti využití jazyka HTML, JavaScript, CSS a klíčové funkce PHP, a být schopen jednotlivé funkce těchto jazyků kombinovat a vkládat do dokumentů HTML . Ty by zároveň měl být schopen upravit do efektní a efektivní podoby díky využití funkcí grafických editačních nástrojů.

Přihláška

Cena kurzu:

14 000Kč bez DPH

Termín:

termín nejbližšího kurzu zatím není stanoven

Kontakt:

Petr Florián

739 057 440, p.florian@mavo.eu

MAVO - IT kurzy
Křemencova 10, 110 00 Praha 1

ITkurzy.mavo.eu

Petr Florián
p. florian@mavo.eu

 +420 739 057 440