Počítačová gramotnost dle sylabu ECDL

Osnova:

Používání PC a správa souborů

Textový editor MS Word

Tabulkový procesor MS Excel

Internet a elektronická pošta MS Internet Explorer a MS Outlook

Hlavní výhody kurzu:

Komplexní příprava účastníka na testování ECDL s celosvětovou platností

Akreditace MŠMT ČR: č.j. MSMT-13210/2014-1/388

Výstupní úroveň: Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností

po úspěšném složení testu ECDL patřičný mezinárodní certifikát ECDL

Délka kurzu:

11 dní

80 výukových hodin

Lektor kurzu:

Jan Novotný

Obsah kurzu:

Absolvent po skončení vzdělávacího programu:

ovládá a používá pro běžné využití operační systém Windows a jeho aplikace

základní činnosti v aplikaci MS Word

(práce s klávesnicí, funkční klávesy CTRL, SHIFT, ALT atd., práce s myší, orientace na pracovní ploše, tvorba dokumentu a jeho využití, nástrojové panely a lišty, zápis a úprava textu, ukládání dokumentů, tvorba záhlaví a zápatí, tisk, práce s tabulkou, vkládání textů atd.)

základní činnosti v aplikaci MS Excel

(práce s nástrojovými panely, použití myši, výpočetní funkce, tvorba grafu a diagramu, tabulkový kalkulátor, vkládání textu z jiné aplikace)

základní práce v aplikaci MS Power Point

(orientace v prostředí, práce s objekty, textová pole, snímky, mřížka, pravítko, animace, atd.)

zná a ovládá základní práce s elektronickou poštou

(založení emailové adresy, odesílání a přijímání zpráv, kontrola a údržba elektronické pošty)

umí používat internet (ovládání webového prohlížeče, ostatní internetové vyhledávače)

Přihláška

Cena kurzu:

16 000Kč bez DPH

Termín:

18. 2. - 4. 3. 2019

Místo konání:

Křemencova 10, 110 00 Praha 1

Kontakt:

Petr Florián

739 057 440, p.florian@mavo.eu

MAVO - IT kurzy
Křemencova 10, 110 00 Praha 1

ITkurzy.mavo.eu

Petr Florián
p. florian@mavo.eu

 +420 739 057 440