Obsluha osobního počítače

Osnova:

Ověření základních znalostí účastníků kurzu + BOZP

MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint

Práce s internetem a elektronickou poštou + bezpečnostní rizika

Hlavní výhody kurzu:

Základní kurz zaměřený na získání nejběžnějších znalostí souvisejících s obsluhou osobního počítače.

Akreditace MŠMT ČR: č.j. MSMT-30115/2017-1/583

Výstupní úroveň: Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností

Délka kurzu:

10 dní

80 výukových hodin

Lektor kurzu:

Jan Novotný - se společností MAVO spolupracuje od roku 2009,  ECDL Tester (od roku 2010), ECDL Advaned tester (od roku 2012), ECDL Expert (od roku 2012), lektor kurzů počítačové grafiky - Adobe Photoshop, Adobe Indesign, CorelDraw, lektor kurzů technického kreslení - AutoCAD, DraftSight, lektor kurzů tvorby webu - HTML, CSS, Word Press

Obsah kurzu:

Absolvent po skončení vzdělávacího programu:

ovládá a používá pro běžné využití operační systém Windows a jeho aplikace

zná a ovládá základní práce v aplikaci MS Word (práce s klávesnicí, funkční klávesy CTRL, SHIFT, ALT atd., práce s myší, orientace na pracovní ploše, tvorba dokumentu a jeho využití, nástrojové panely a lišty, zápis a úprava textu, ukládání dokumentů, tvorba záhlaví a zápatí, tisk, práce s tabulkou, vkládání textů atd.)

zná a ovládá základní práce v aplikaci MS Excel (práce s nástrojovými panely, použití myši, výpočetní funkce, tvorba grafu a diagramu, tabulkový kalkulátor, vkládání textu z jiné aplikace)

zná a ovládá základní práce v aplikaci MS Power Point (orientace v prostředí, práce s objekty, textová pole, snímky, mřížka, pravítko, animace, atd.)

zná a ovládá základní práce s elektronickou poštou (založení emailové adresy, odesílání a přijímání zpráv, kontrola a údržba elektronické pošty)

umí používat internet (ovládání webového prohlížeče, ostatní internetové vyhledávače)

Přihláška

Cena kurzu:

8 000Kč bez DPH

Termín:

27. 3. -9. 4. 2019

Místo konání:

Křemencova 10, 110 00 Praha 1

Kontakt:

Petr Florián

739 057 440, p.florian@mavo.eu

MAVO - IT kurzy
Křemencova 10, 110 00 Praha 1

ITkurzy.mavo.eu

Petr Florián
p. florian@mavo.eu

 +420 739 057 440