MS Excel pro začátečníky

Osnova:

Osnova kurzu podle modulů ECDL

Sylabus ECDL - Práce s tabulkami

Hlavní výhody kurzu:

Komplexní příprava účastníka na testování ECDL s celosvětovou platností.

Délka kurzu:

2 dny

16 výukových hodin

Lektor kurzu:

Jan Novotný

Obsah kurzu:

Absolvent po skončení vzdělávacího programu dokáže:

  • Pracovat s tabulkami a ukládat je v souborech různých typů na lokální i webové úložiště.
  • Využívat dostupné zdroje nápovědy, klávesové zkratky a další nástroje pro zvýšení produktivity.
  • Zadávat data do buněk a používat správné návyky pro vytváření tabulek. Vybírat, řadit a kopírovat, přesouvat a mazat data.
  • Upravovat řádky a sloupce v tabulce. Kopírovat, přesouvat, odstraňovat a vhodně přejmenovávat listy s tabulkami.
  • Vytvářet matematické a logické vzorce využívající standardní funkce tabulkového procesoru. Používat správné návyky pro vytváření vzorců a rozpoznávat chyby ve vzorcích.
  • Formátovat čísla a textový obsah tabulek.
  • Vybírat vhodné grafy, vytvářet a formátovat grafy pro přehlednější zobrazení informací.
  • Přizpůsobit nastavení listu s tabulkou a prověřit a opravit obsah listu před tiskem.

Přihláška

Cena kurzu:

2 400Kč bez DPH

Termín:

9. 1. - 10. 1. 2019

Kontakt:

Petr Florián

739 057 440, p.florian@mavo.eu

MAVO - IT kurzy
Křemencova 10, 110 00 Praha 1

ITkurzy.mavo.eu

Petr Florián
p. florian@mavo.eu

 +420 739 057 440