Čtení a kreslení technické dokumentace
(se zaměřením na prezentaci programů Draftsight a Autocad LT)

Osnova:

Seznámení s programem

Práce s výkresy

Souřadnicový systém, Hladiny

Kreslící příkazy, Editační příkazy

Základy práce s textem, Základy šrafování

Měřítka, Základy kótování

Tisk

Hlavní výhody kurzu:

souhrn technik a pravidel vedoucí k zvládnutí činností související s čtením, tvorbou a editací výkresu technické dokumentace

individuální přístup a množství příkladů usnadňujících pochopení postupů a funkcí

veškeré materiály používané v kurzu jsou k dispozici i po skončení kurzu

Délka kurzu:

7 dní

50 výukových hodin

Lektor kurzu:

Jan Novotný

lektor s certifikací ECDL Advanced Expert tester

Obsah kurzu:

  • Rekvalifikační kurz je určen začínajícím uživatelům programům, které se používají ve strojírenství i stavebnictví bez předchozích zkušeností s jejich používáním.
  • Tento kurz je určen pro účastníky v práci s programy pro technické kreslení na PC, kteří se chtějí naučit vytvářet, upravovat a tisknout technické výkresy v rovině. Na začátku kurzu se účastníci seznámí s filozofií kreslení v programech jako je především DraftSight a AutoCAD LT. A naučí se základním příkazům pro kreslení a úpravy. Budou probrány možnosti kreslení a úpravy objektů, práce s textem, nastavení a vytváření kót a šrafování. Posluchači školení se naučí uspořádávat objekty do hladin, spojovat části výkresu do bloků a vkládat do výkresu. Dále se naučí pracovat s více soubory najednou a přenášet nastavení, hladiny a bloky mezi výkresy. Budou probrány možnosti tisku z prezentovaných programů - tisk z modelového a výkresového prostoru. Na závěr kurzu budou ukázány možnosti nastavení a úpravy prostředí prezentovaných programů.
  • Účastníci získají základní návyky nezbytné pro správnou práci s programy pro technické kreslení na PC. Seznámí se s prostředím, naučí se kreslit a plně využívat editaci. Získají také základní informace o kótování, šrafování a používání bloků. Nedílnou součástí kurzu je také kapitola věnovaná tisku.
  • Cílem kurzu je předat základní znalosti o používání programů v efektivním 2D kreslení a s praktickými příklady a ukázkami 3D modelování.

Přihláška

Cena kurzu:

9 900Kč bez DPH

Termín:

termín nejbližšího kurzu zatím není stanoven

Kontakt:

Petr Florián

739 057 440, p.florian@mavo.eu

MAVO - IT kurzy
Křemencova 10, 110 00 Praha 1

ITkurzy.mavo.eu

Petr Florián
p. florian@mavo.eu

 +420 739 057 440